Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że projekt pn. „Usługa badawczo-rozwojowa weryfikująca koncepcję wprowadzenia do oferty nowego rodzaju siatek budowlanych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje, Osi Priorytetowej nr 1 „ Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem realizacji projektu jest Zlecenie usługi B+R, w ramach której nastąpi ocena nowej koncepcji biznesowej oraz wskazanie zasadności dla przeprowadzenia dalszych prac B+R, które związane byłyby z technologią produkcji oraz jej wdrożeniem.

 

Wartość projektu: 61 500,00 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich: 42 500,00 zł

 

Supico © 2014