Aplikacja B2B

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SUPICO S. C. 
Wojciech Piękoś, Agnieszka Piękoś-Jucha 
informuje o realizacji projektu

„Optymalizacja współpracy z dostawcami i odbiorcami w zakresie oferowania, zamawiania i rozliczania poprzez wdrożenie aplikacji B2B”

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Działanie 8.2

Termin realizacji projektu: 
01.01.2014 – 30.09.2014

Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne  www.signum.org.pl

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

 

http://www.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl

 

Supico © 2014